Hem

Vi är Mindgrape!

En värdeadderande distributör av mjukvara, utbildning och konsulttjänster inom IT-infrastruktur med primärt fokus på applikationsleverans och deployment.

pexels-photo-442150

Skräddarsydda lösningar för IT-infrastruktur och applikationshantering

Mindgrape skapar skräddarsydda lösningar för en verksamhets IT-infrastruktur och med utgångspunkt i det enskilda företagets individuella behov definierar och realiserar vi omfattande IT-strategier. I egenskap av officiell nordisk distributör för bland andra Flexera Software kan vi leverera produkter som AdminStudio, InstallShield och App Portal.

Vi är främst verksamma inom applikationshantering, oavsett vilken teknologi det gäller. Andra kompetensområden är databashantering och bred plattformshantering. Våra erfarna konsulter utför uppdrag med professionalism och kunnighet. Tack vare deras expertis och brinnande intresse för sina respektive kompetensområden har vi störst samlad kunskap avseende applikationsleverans i branschen.

Flexera Software’s officiella utbildningscenter i Norden

Vi håller de officiella utbildningarna i Flexera Softwares produkter AdminStudio och InstallShield vilket garanterar hög kvalitet och pålitliga resultat. Vi tillhandahåller även kurser i Microsoft Application Virtualization såväl som skräddarsydda utbildningar eller workshops efter behov i exempelvis App-V och MSI-paketering.

Konsulttjänster

Med hög kompetens och lång erfarenhet levererar Mindgrapes konsulter pålitliga resultat.

Vi tillhandahåller engagerade konsulter med lång erfarenhet som brinner för sitt specifika teknikområde. Var och en är noga utvald för sin expertis, likväl som för sin förmåga att samarbeta och lösa problem.

Vår verksamhet bygger på långsiktiga relationer och ömsesidigt förtroende, följaktligen är det viktigt för oss att effektivt tillgodose våra kunders behov. Det gör vi med kort startsträcka och snabb leverans, men även med närvaro och kommunikation.

Läs mer om våra konsulttjänster:

Produkter

En produktportfölj med helhetsperspektiv under hela applikationens livcykel.

Vår grundtanke är att den allra viktigaste komponenten i en IT-miljö är applikationen, både ur ett säkerhetsperspektiv samt även ur ett verksamhetsperspektiv. I princip alla cyberattacker startar med en sårbarhet i en applikation som möjliggör en öppning för hackers att utföra cyberattacker som exempelvis Ransomware. Ett företags hela verksamhet förlitar sig på en serie applikationer som verktyg i sitt dagliga arbete. T.ex. för att skriva e-mail, göra en cad-ritning, läsa en patientjournal, kontrollera lagersaldon eller fakturera. Vår produktportfölj innehåller verktyg som gör att alla de applikationer ett företag behöver, på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna tillgängliggöras för slutanvändaren. Dessa verktyg har även en betydande roll i det vi kallar för applikationslivscykeln.

Vi ser till helheten då själva installationen av en applikation bara är det första steget av dess livscykel. Under sin livstid kommer applikationen både att behöva uppdateras, säkras och underhållas för att säkerställa ett problemfritt användande och slutligen skall den också avinstalleras. Vårt helhetsperspektiv erbjuder lösningar som följer applikationen under hela dess livscykel, från och med att den ska introduceras tills dess att det är dags att avveckla applikationen.

Utbildningar

Utbildningar av hög kvalitet, utbildare med stor praktisk kunskap och lång erfarenhet.

Vi håller de officiella utbildningarna i Flexera Softwares produkter AdminStudio och InstallShield. Våra instruktörer har lång erfarenhet av att själva arbeta i respektive applikation och har sedan utbildats i Flexeras egna Train the trainer-utbildning på plats i England för att garantera kurser av högsta kvalitet.

Läs mer om våra utbildningar:

Vi erbjuder även Sveriges enda renodlade utbildning i Microsoft Application Virtualization 5.0 (APP-V). Våra kunniga instruktörer har utbildat hundratals konsulter och tekniker genom åren i App-V. Vid behov skapar vi skräddarsydda utbildningar eller workshops inom områden som App-V, MSI-paketering och Powershell.

om-oss-icon

Om Mindgrape

Mindgrape växer med uppgiften, kvalitet står i fokus när vi levererar produkter, konsulttjänster och utbildningar till företag, organisationer och myndigheter.

Företaget grundades 2006 och vi fokuserade initialt på konsulttjänster men med lyhördhet för branschens behov kunde vi snart utvecklas vidare. Genom att alltid hålla oss i framkant av utvecklingen och vara uppdaterade på de senaste nyheterna har företaget kunnat expandera efterhand. Idag har Mindgrape ett tjugotal anställda som var och en är experter inom sitt eget område, tack vare detta har vi störst samlad kompetens för applikationsleverans.När vi såg behovet av kunskapsförmedling i branschen började vi förmedla högklassiga utbildningar för olika produkter som exempelvis Microsoft Application Virtualization.

Läs mer om Mindgrape:

2012 blev Mindgrape nordisk utbildningsparter till Flexera Software vilket innebär att vi idag håller deras officiella kurser i AdminStudio och InstallShield. Våra instruktörer håller alla en hög standard, de har lång erfarenhet från arbete inom området och är själva utbildade i produkterna. 2014 valdes Mindgrape ut som officiell nordisk distributör för Flexera Softwares produkter AdminStudio, App Portal, InstallShield och InstallAnywhere. Dessa lösningar är nödvändiga för applikationshantering och för företag som genomför stora förändringar i sin IT-miljö, exempelvis migreringar till Windows 7 och 8 samt till molnet och virtualisering av klienter, servrar och applikationer.

Hitta till Mindgrape

Kontakta Mindgrape

Vi hjälper gärna till om ni har några frågor om oss eller vill ha hjälp med en intresseanmälan!

Fyll i formuläret nedanför och tryck på ”Skicka” för att skicka ett meddelande till oss. Vi återkommer så snart som möjligt! Vill ni istället besöka oss eller kontakta oss via andra medel så kan ni göra det med informationen nedanför.