+46 8 410 97 400

Vi är Mindgrape!

En värdeadderande distributör av mjukvara, utbildning och konsulttjänster inom IT-infrastruktur med primärt fokus på applikationsleverans och deployment.


Skräddarsydda lösningar för IT-infrastruktur och applikationshantering

Mindgrape skapar skräddarsydda lösningar för en verksamhets IT-infrastruktur och med utgångspunkt i det enskilda företagets individuella behov definierar och realiserar vi omfattande IT-strategier. I egenskap av officiell nordisk distributör för bland andra Flexera Software kan vi leverera produkter som AdminStudio, InstallShield och App Portal


Flexera Software’s officiella utbildningscenter i Norden

Vi håller de officiella utbildningarna i Flexera Softwares produkter AdminStudio och InstallShield vilket garanterar hög kvalitet och pålitliga resultat. Vi tillhandahåller även kurser i Microsoft Application Virtualization såväl som skräddarsydda utbildningar eller workshops efter behov i exempelvis App-V och MSI-paketering.

Konsulttjänster

Vi tillhandahåller engagerade konsulter med lång erfarenhet som brinner för sitt specifika teknikområde. Var och en är noga utvald för sin expertis, likväl som för sin förmåga att samarbeta och lösa problem.

Vår verksamhet bygger på långsiktiga relationer och ömsesidigt förtroende, följaktligen är det viktigt för oss att effektivt tillgodose våra kunders behov. Det gör vi med kort startsträcka och snabb leverans, men även med närvaro och kommunikation.

Produkter

En produktportfölj med helhetsperspektiv under hela applikationens livcykel.

Mindgrapes grundtanke är att den allra viktigaste komponenten i en IT-miljö är applikationen, både ur ett säkerhetsperspektiv samt även ur ett verksamhetsperspektiv.

Vårt helhetsperspektiv erbjuder lösningar som följer applikationen under hela dess livscykel, från och med att den ska introduceras tills dess att det är dags att avveckla applikationen.Om Mindgrape

Mindgrape växer med uppgiften, kvalitet står i fokus när vi levererar produkter, konsulttjänster och utbildningar till företag, organisationer och myndigheter.

öretaget grundades 2006 och vi fokuserade initialt på konsulttjänster men med lyhördhet för branschens behov kunde vi snart utvecklas vidare. Genom att alltid hålla oss i framkant av utvecklingen och vara uppdaterade på de senaste nyheterna har företaget kunnat expandera efterhand. Idag har Mindgrape ett tjugotal anställda som var och en är experter inom sitt eget område, tack vare detta har vi störst samlad kompetens för applikationsleverans.När vi såg behovet av kunskapsförmedling i branschen började vi förmedla högklassiga utbildningar för olika produkter som exempelvis Microsoft Application Virtualization.


2012 blev Mindgrape nordisk utbildningsparter till Flexera Software vilket innebär att vi idag håller deras officiella kurser i AdminStudio och InstallShield. Våra instruktörer håller alla en hög standard, de har lång erfarenhet från arbete inom området och är själva utbildade i produkterna. 2014 valdes Mindgrape ut som officiell nordisk distributör för Flexera Softwares produkter AdminStudio, App Portal, InstallShield och InstallAnywhere. Dessa lösningar är nödvändiga för applikationshantering och för företag som genomför stora förändringar i sin IT-miljö, exempelvis migreringar till Windows 7 och 8 samt till molnet och virtualisering av klienter, servrar och applikationer.